top of page

Lidmaatschap

 

 

Als lid van Sinalumni geniet je van verschillende voordelen: een overzicht vind je hier.

 

Wie mag lid worden ?

 

Alumni

 • afgestudeerden bachelor Sinologie

 • afgestudeerden master Sinologie

 • afgestudeerden licentiaat Sinologie en Oosterse Studies

 • afgestudeerden SLO Sinologie

 • vrienden van Sinalumni

 • mensen die op één of andere manier een bijzondere band hebben met sinologie aan de KULeuven, na goedkeuring door het bestuur

 

Wie betaalt wat?

 

Lidgeld: 15€

Gratis lid

 • Bachelor: gratis vanaf afstuderen tot einde kalenderjaar

 • Master: gratis officieel lid vanaf afstuderen tot einde kalenderjaar; gratis op Sinoserv vanaf januari van het masterjaar, tot einde kalenderjaar

dus:

 • bachelors die een jaar in China zitten: betalend vanaf januari

 • afgestudeerden SLO: betalend

 

Hoe word ik lid?

 

Je kunt lid worden van Sinalumni door het bedrag van 15 € te storten op ons rekeningnummer 431-0764321-28, t.a.v. Sinalumni vzw, Blijde-Inkomststraat 21 , 3000 Leuven. Bij het begin van elk kalenderjaar krijg je een uitnodiging om je lidmaatschap te hernieuwen. Als u een gift van 30 € of meer overmaakt naar de mecenaatsrekening van de K.U.Leuven 432-0000011-57, met vermelding "Gift Alumni Lovanienses: Sinalumni", dan krijgt u een attest van fiscale vrijstelling toegestuurd. Zorg ervoor dat je familienaam onder 'mededeling' komt te staan. Dan weten we meteen van wie het lidgeld komt.

Gezien velen onder ons echte globetrotters zijn, kun je ook overwegen om op één van de volgende manieren je lidgeld betalen:

 • binnen de EU: vermeld op het overschrijvingsformulier het IBAN-nummer (BE37 4310 7643 2128) en het BIC-adres (KREDBEBB). Zo vermijdt u extra bankkosten.

 • het bedrag laten overschrijven door vrienden of familieden in België

 • in cash: zend 15 Euro op naar ons Sinalumni-adres (eigen risico)

bottom of page